Opgesteld: 15 maart 2020 | Bijgewerkt: 17 mei 2023

Kersenfeest Gendt organiseert dit jaar een fotowedstrijd. Om een juist gebruik mogelijk te maken, hebben we een aantal regels geformuleerd.

Regels:

 1. Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor alle bezoekers van het Kersenfeest Gendt.

 2. De foto moet op 23, 24 of 25 juni 2023 genomen zijn.

 3. De foto wordt ingezonden via het formulier in onze App.

 4. De winnaars krijgen per e-mail bericht over de uitslag van de wedstrijd.

 5. De auteursrechten van de ingezonden foto blijven bij de fotograaf.

 6. Door deelname verklaart men zich akkoord met de regels en is verantwoordelijk voor eigen

  inbreng.

 7. Deelnemers kunnen een foto inzenden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. De foto past binnen het thema.

  2. De foto voldoet aan de fatsoensnormen.

  3. Er mag maximaal een foto ingezonden worden per e-mailadres.

  4. De foto mag niet gecorrigeerd zijn.

  5. Deelname is mogelijk van 23 juni 2022 18:00 t/m 26 juni 2022 08:00. Foto’s voor, of na

   de deelnamedatum worden niet meegenomen.

 8. Door inzending geeft je toestemming aan Kersenfeest Gendt om de foto op de website

  www.kersenfeest.nl en in andere Kersenfeest-publicaties te plaatsen, zoals de App, Facebook,

  Instagram. Kersenfeest Gendt zal deze foto niet aan derden overgedragen.

 9. De foto wordt beoordeeld door vrijwilligers van het Kersenfeest Gendt. Voor een eerlijke

  wedstrijd krijgen zij alleen de foto te zien, en niet de bijbehorende deelnemer.

 10. De winnende foto krijgt een ereplaats op onze website, en een prijs die nader bekent wordt

  gemaakt.

 11. Derden hebben niet het recht om de foto van de Kersenfeest Gendt Fotowedstrijd te kopiëren, te

  verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

 12. Deelnemers die tegen de regels in toch werk van derden insturen zijn zelf voor de

  auteursrechtelijke gevolgen aansprakelijk. Kersenfeest Gendt kan op geen enkele manier verantwoordelijkheid aanvaarden voor het wederrechtelijk insturen van foto’s waarop auteursrecht van deren rust.

 13. Kersenfeest Gendt kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Kersenfeest Gendt spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

Portretrecht:

 1. Het is verboden foto’s te maken in een ruimte die niet voor het publiek toegankelijk is, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd.

 2. Het is toegestaan om foto’s te maken in de openbare ruimte, een voor het publiek toegankelijke plaats.

 3. U mag nooit iemand stiekem fotograferen.

 4. U mag nooit foto’s maken van intieme of compromitterende situaties.